Jelenlegi hely

Tudnivalók az első hétre

Kedves Szülők és Tanulók!
A tanítás szeptember 2-án hétfőn 8 órakor kezdődik. Minden tanulót legkésőbb 3/4 8 órára várunk az iskolaudvarra, ahol az évnyitóval indul a 2019/2020-as tanév.
Kérjük, ünneplő ruhában érkezzetek! Az évnyitó után 11:35-ig az osztályfőnökökével lesz minden osztály. Erre a napra egy üzenőfüzet kell csak hoznotok és uzsonnát.
Alsó tagozaton a tanítók adnak részletesebb tájékoztatást, ha ettől eltérés van az osztályban.

Ekkor kapjátok meg a tankönyveiteket és a füzetcsomagotokat. Ezért üres táskát vagy szatyrot hozzatok! Aki befizette az ebédet, az első naptól tud ebédelni, napközi is lesz. A tankönyvek átvételét a szülőknek aláírásukkal igazolniuk kell legkésőbb a szülői értekezleten.

A délutáni hazamenetel rendje nem változott: mindenkinek 16 óráig kell az intézményben tartózkodni. Ennél hamarabb csak írásbeli szülői engedéllyel lehet elmenni. Az első két hétben ideiglenes kikérő szükséges, ennek ez a szövege:

Alulírott………………………………………………………………………………., mint a ……………………………………………………………..nevű………….osztályos gyermek szülője/ törvényes képviselője 2019. 09. – án/én………órától a gyermek felügyeletét az iskolától átvállalom. ……….…………………………………….. gyermek szülője/törvényes képviselője.

Ez nyomtatva vagy kézzel kitöltve is jó. Minden napra szükséges, de lehet tömbösíteni is. A délutáni felügyelet átvállalása a 3. héttől válik véglegessé, erről az osztályfőnökök adnak majd tájékoztatót. A szülői értekezleteket az első 2 hétben tartjuk meg, erről is az osztályfőnökök fognak részletesebb tájékoztatást adni

Sikeres tanévet kívánunk!