Jelenlegi hely

A reál munkaközösség munkájáról

Tanórai és tanórán kívüli tevékenység a reál munkaközösségben

A Reál munkaközösség (biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természetismeret, természettudományi gyakorlatok, testnevelés, technika) legfontosabb feladatának a tanórán folyó, biztos alapokat nyújtó ismeretszerzést, a kompetenciaterületek fejlesztését, a változatos szemléltetést, a rendszeres és következetes számonkérést, a folyamatos tehetséggondozást és felzárkóztatást tekinti. Valamennyiünk célja, hogy továbbra is versenyképes tudással indítsuk a középiskolákba diákjainkat.

Kiemelten kezeljük a tehetséggondozást és a képességfejlesztő felzárkóztatást.

A tehetséggondozó munkát

- a tanórai differenciált feladatokkal, egyéni-és csoportos projektekkel,

- versenyfelkészítéssel (matematika, kémia, fizika, természetismeret, biológia, földrajz, informatika)

- versenyszervezéssel (Bókay Árpád Országos Biológiaverseny (bővebb információ

                                      www.biologiaverseny.hu)

- ökoiskolai programokkal (bővebben: www.okosuli.hu)

- szakkörökkel (Kence, öko, természettudományi, informatika)                             

-előkészítők szervezésével (7, 8. oszt. matematika)

és a természettudományi tagozatos csoportban tevékenységen alapuló, gyakorlatorientált módszerekkel valósítjuk meg (a természettudományi tagozaton folyó munkáról bővebb információ a www.okosuli.hu honlapon).

Az idei tanévben valósulnak meg az oktatási tárca és a Nemzeti Tehetség Program keretében nyertes pályázataink:

NTP-MTTD-18-0115 Kence szakkör   (Devánszki Erika)

NTP-MTTD-18-0119 Hagyomány és tudomány a természeti kalendáriumunkban  (Krakkerné)

NTP-TMV-18-0099 XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny (Krakkerné Berki Hajnalka)

Közösen igyekszünk minél korábban felismerni a tehetség megnyilvánulásokat. Fontosnak tartjuk a kíváncsiság és a tartós érdeklődés fenntartását, a kitartó és pontos munkavégzést, a megtanult ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását, a logikus gondolkodás, összefüggések meglátásának megalapozását, a problémamegoldó készség- és a kreativitás fejlesztését. Ezért is szervezünk iskolai szintű versenyeket, ahol diákjaink nagy számban indulhatnak, így felfedezhetjük a tehetségígéreteket.

A természettudományos tantárgyak ismeretanyaga több területen egymáshoz kapcsolódik, így a tehetségfejlesztő tevékenységünk integrált.

Beszédesek az alábbi grafikonok, amelyek a 2017-18-as tanév tehetséggondozó versenyeit mutatják, ahol tanulóink nagy számban vettek részt (az idei versenyek jelentős része a második félévben zajlik.)

Matematikaversenyek:

XX. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny, ahol diákjaink versenyen kívül szerepeltek, mivel versenyszervezőként nem indítjuk a diákjainkat, de megírják pályamunkákat és a versenyfeladatok tesztelői, így egész évben hozzájárulunk a tehetséggondozásukhoz.       

                                                                              

A 2017-18-as tanévet felölelt a „Legyél te a Bókay természettudósa internetes verseny

Sikeresen szerepeltünk a régiós (Budapest, Pest-megye) Környezetvédelmi csapatversenyen, ahol 200 csapat közül a 2, 12, 15, 19, 25 helyen végeztünk.

Nagyszerű eredmény született 2017-18-ban a kerületi Hevesy kémia versenyen, ahol tanulóink kerületi I. és II. helyen végeztek.

Az informatika versenyek közül a Logo informatika versenyen évek óta igen eredményesen szerepelünk. A 2017/2018-as tanévben országos 20, 53, valamint budapesti 1, 7, 8, 15, 17. helyezést sikerült elérnünk.

A tehetséggondozás új színfoltja lesz a jövő tanévtől a robotprogramozás, amelynek feltételeit Tarnai György szülő segítségével egy sikeres pályázat eredményeként tudunk megvalósítani.

A Bolyai János Természettudományos, Számítástechnikai és Matematikaversenyen a területi fordulón az iskola 7 fős csapata 5. lett. Fehér Benedek (8.b ) egyéniben a számítástechnika versenyen 3. helyezést ért el.

Az Európán túl angol nyelvű földrajz csapatversenyen kerületi I. helyezést értünk el.

Jól szerepeltek diákjaink a Kerületi Katasztrófavédelmi csapatversenyen.

A diákok felzárkóztatása a tanítási órákon egyéni differenciálással, fejlesztő pedagógus közreműködésével, korrepetálások szervezésével és minden felsős évfolyamon az alapcsoportokban kiscsoportos foglalkozáson történik. A segítségnyújtás szükségességét a tanulók is jelezhetik, a személyes konzultáción kívül az online eszközök elérhetőségét is biztosítjuk a gyerekek számára. A felzárkóztatásnál nagyon fontosnak tartjuk a napközi és iskolai könyvtár szerepét. Igyekszünk minden gyermeknek megkeresni azokat a képességterületeit, amelyekben a legjobb, kellőképpen motiválni ezek megerősítésében és egészséges önbizalmuk fejlesztésében, amelyek elősegítik a hiányosságok pótlását. A felzárkóztató munka akkor lesz leginkább eredményes, ha a szülők támogatását is megnyerjük. A felzárkóztatást, a hiányosságok pótlását segítik a gyereke között működő segítő csoportok, amelyek szerepe a hosszabb hiányzások után válik igazán fontossá. Ezeknek a csoportoknak a működése a közösségek összetartozását is elősegíti.

Néhány beszámoló az idei tanévben lezajlott versenyekről

Veres Ildikó matematika-fizika szakos tanár beszámolója:

A matematika versenyeket minden évben a Bolyai Matematika Csapatverseny kezdi. Már szeptemberben el kezdünk készülni az októberi területi fordulóra.

A gyerekek szeretnek csapatban dolgozni, van aki azért, mert így a felelősség megoszlik, mások viszont tényleg megtapasztalják, hogy milyen érzés együtt gondolkodva eljutni a helyes megoldáshoz. A kisebbeknek még nehéz átadni, és elfogadtatni a csapattársakkal a véleményüket, indoklásukat, de a felsőbb évesek képesek segíteni egymást egy-egy ötlettel. A felkészülés során örömmel látom ebbe az irányba mutató fejlődésüket is.

Az október 12-i versenyen 70 tanuló vett részt az iskolánkból.

Az idei versenyen is csodálatos eredmények születtek. Az eredményhirdetésre négy csapat kapott meghívót, a harmadikos Villámmatek csapat (Hajas Gergő, Vas Ádám, Bognár Júlia, F. Nagy Sára) éppen lemaradt, 7. lett.

                     II. helyezést ért el a negyedikesek Mateknokedlik csapata:

Sofró Dániel, Rashid Dávid, Varga Emese, Tóth Barnabás.

 Felkészítőjük:  Hámoriné Szabó Anikó

                    V. helyezett a 6.a osztály Számkirálynők csapata:

Novákovics Nelli, Ulicska Luca, Hadjadj-Aoul Sihem,  Horváth Luca

Felkészítőjük: Seresné Patkó Ildikó

                   III. helyezett a 6.b osztály Természettudósok csapata:

Kinics Dániel, Mamira Máté, Szilágyi Bálint, Suszter Bálint

Felkészítőjük:  Veres Ildikó

                 I.helyezett a 6.b osztály Kivik csapata :

Fehér Helka, Kiss Teodóra, Kiss Zsófia, Mihály Blanka
Felkészítőjük:  Veres Ildikó

          A lányok egyúttal meghívást kaptak a november 24-I döntőre.

A döntőig hátralevő egy hónapban rengeteg feladatot megoldottunk.

Izgatottan vártuk a döntőt, melyre november 24-n került sor a Pais Dezső Általános Iskolában.

A gyerekek elégedetten jöttek ki a versenyről, és nagyon bizakodtak, hogy jobb eredményt érnek el, mint a legutóbbi 13. hely.

Az országos döntőben a 10. helyen végzett a csapat!  

Fehér Helka, Kiss Teodóra, Kiss Zsófia, Mihály Blanka

Meggyőződésem, hogy a sikerhez nagymértékben hozzájárult, hogy igazi csapatként tudtak együtt dolgozni.

Büszke vagyok a teljesítményükre.

Suszter Balázs magyar-könyvtár-informatika szakos tanár beszámolója az informatika tantárgy tanításáról:

Informatikatanítás

Tanítás, informatikai rendszerek

Informatikát 6-8. évfolyamban heti 1 órában tanulnak diákjaink. Tankönyv helyett egy Ilias nevű tartalomkezelő rendszert használunk. A tananyagok, a feladatok erre az online felületre kerülnek fel, a tanulók ide töltik fel a megoldásaikat, és itt láthatják az értékelésüket. Ezt a felületet más tantárgyak, elsősorban magyar és történelem tanulásához is használjuk iskolánkban.  Lehetőség van saját wiki-oldal közös szerkesztésére is, így a tanulói közösségek saját tudásbázist hozhatnak létre.

A tanterv adta lehetőségekkel élve elsősorban gyakorlati, tantárgyakon átívelő, hasznosítható tudást szeretnénk tanulóinknak adni. Ezért regisztráltuk iskolánkat az Office 365-ös rendszerbe, így tanulóink vállalati környezetben dolgozhatnak. Megismerkedhetnek egy olyan rendszerrel, ami kifejezetten támogatja a közös feladatmegoldást, a korszerű kommunikációs csatornák használatát.

Tehetséggondozás, versenyek

A magasabb szintű informatikai tudás, elsősorban programozási ismeretek megszerzésére tehetséggondozó szakkörökön van lehetőség. Ide már alsó tagozatosok is járnak tanítói ajánlással.

Saját ütemű haladás biztosított számukra az Ilias segítségével, hétről hétre fejlesztik problémamegoldó képességüket, kreativitásukat, programozási technikájukat.

A legügyesebbek, legkitartóbbak az Országos Logo Programozási Versenyen indulnak. Az elmúlt 14 évben 13-szor jutott be bókays tanuló az országos döntőbe. Ebben a tanévben az első forduló januárban lesz, ahová 17-en neveztek a szakkörösök közül. Ez rekord létszám. Büszke vagyok arra, hogy tavaly végzett tanítványom idén is visszajár a foglalkozásra, és velünk készül a 9. évfolyamosok versenyére.

Idén kapcsolódtunk két másik versenyhez is: az eHód Nemzetközi informatikai és számítógép-készség versenyhez, ahol 194 iskola több mint 25 ezer diákja vett részt ebben a tanévben. Iskolánk 207 tanulója próbálhatta ki magát informatikaórán 4-8. évfolyamig. Országos 2., 4., 7. és 8. helyezést is értek el tanulóink.

Egy tanulónk elindult a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny - Programozás kategóriájában, és teljesítménye alapján bejutott a januári 2. fordulóba.

A kerületi alkalmazói versenyeken is igyekszünk részt venni. Ezeken a versenyeken váltakozó eredményeket érnek el tanulóink. Itt érezzük leginkább az óraszámok csökkenésének és a tanulói létszámok növekedésének kedvezőtlen hatásait, hiszen ezekre elsősorban a tanítási órákon lehetne felkészülni.

Eszközök, pályázat, média

Szülői segítséggel pályázati lehetőséghez jutottunk, aminek keretében 8 db MakeBlock robotot, ugyanennyi laptopot, és kifejezetten nekünk készített tananyagot nyertünk el. Így idén az eddigi tehetséggondozó programjainkkal párhuzamosan robotika szakkör is indult. A sikeres pályázat nagy médiavisszhangot kapott. Az M1 Iskolapad című műsora forgatott nálunk, a hírt számos országos portál is átvette.

Alapítványi segítséggel beszereztünk három digitális rajzpadot, ami a szerteágazó informatika tantárgy teljesen más területén nyújt segítséget a tehetséges vagy egyszerűen érdeklődő grafikusoknak.

Nagyon szeretnénk a közeljövőben egy 3D nyomtatót beszerezni, hogy a virtuálisan megtervezett modelljeinket a valóságban is megjeleníthessük.