Jelenlegi hely

A természetismeretről

Kicsit bővebben a természetismeret, biológia tantárgyakról, az ökomunkáról Krakkerné Berki Hajnalkától

A természettudományos tantárgyaknak sajnos méltatlanul alacsony az óraszámuk, így biológia-földrajz szakos tanárként hosszú ideje igyekszem minden lehetőséget megragadni, hogy a természet megismerését, megszerettetését becsempésszük a tanórai –és tanórán kívüli tevékenységekbe.

A tanórákon igyekszem minél több tevékenységalapú módszert alkalmazni, kísérleteket, megfigyeléseket végezni, hogy a gyerekek a mindennapi életben is hasznosítani tudják a tankönyvben leírtakat, a tanórán megismerteket. Erre legtöbb lehetőség a természettudományi gyakorlatok során adódik.

Tantárgyaimnál minden félévben lehetőségük van a gyerekeknek egyéni és csoportos projektek elvégzésére, - biztosítva az érdeklődés felkeltését, elmélyítését.

A tanórai tevékenységen kívül 21 éve szervezzük a Bókay Árpád Országos Biológiaversenyt, amely nagyon hosszú ideje az oktatási tárca által elismert és támogatott verseny, a Nemzeti Tehetség Program része (bővebb információ a www.biologiaverseny.hu honlapon).

Diákjaink, mivel a feladatokat én készítem, a versenyen nem indulnak, de előzetesen tanórákon, házi feladatoknál ők a versenyfeladatok tesztelői. Az elvégzett feladatok, kísérletek, megfigyelések hozzájárulnak tehetségük kibontakoztatásához, a differenciált munkához.

A Bókay Biológiaversenyre az ország minden részéből érkeznek versenyzők, mivel komoly motiváció, hogy legtöbb biológia szakos gimnázium a középiskolai felvételinél figyelembe veszi a versenyünkön elért eredményeket.

Az áprilisi kiállítást, amelyet a versenyzők munkáiból rendezünk, bárki megtekintheti, hiszen ezekből a munkákból nagyon sok ötletet gyűjthetnek diákok, kollégák, sőt a szülők is!

Iskolánk Örökös Ökoiskola. 2006-ban, amikor a mozgalomhoz kapcsolódtunk, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy miként lehetne játékosan, egész tanévet felölelő, rendszeresen ismétlődő, de még sem erőltetett formában megvalósítani a környezettudatosságra, fenntarthatóságra, egészséges életmódra nevelést. Mivel pályám kezdete óta foglalkoztatott a régi hagyományok, periodikusan ismétlődő évkörhöz kapcsolódó jeles napok, az újabb kori zöld jeles napok, a jól bevált életmódszokások megismerése, mindennapokban történő hasznosítása, így erre építettem és kidolgoztam a Környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelő oktatócsomagot. 

Az oktatócsomag egész tanév programját felölelő foglalkoztató füzetekből (ezt a természettudományi tagozatosok használják), heti rendszerességgel hallható, aktuális témákat érintő hanganyagból (Ökopercek), ehhez kapcsolódó tesztekből, figyelemfelkeltő folyosói dekorációból és meghökkentő ismeretterjesztő plakátokból áll. Az évek során mindez kibővült a saját honlapon (www.okosuli.hu ) közzétett információkkal is.

A Wlassics utcai épületben minden hétfő az Ökopecek adásával kezdődik, ahol Csutka Jutka, (egy környezete iránt fogékony és felelősen cselekvő diák, - kitalált személy) beszél a hét jeles napjairól, néphagyományokról, aktuális eseményekről, amelyben minden héten egy-egy egészségneveléssel kapcsolatos téma is szerepel. Az elhangzottakhoz tesztfeladatot is készítettem, így az osztályok egész évben versengenek, hogy kik érik el helyes válaszaikkal a legtöbb pontot. Az elhangzottakhoz foglalkoztatófüzet is készült, amely játékos formában dolgozza fel az Ökopercek adásait. Ezt a foglakoztatófüzetet a természettudományi tagozatos csoportokban alkalmazzuk, de bármilyen órán használhatók, hiszen a feladatok tartalmilag és módszertanilag is alkalmasak a kulcskompetenciák és a kooperatív tanulási technikák fejlesztésére. A gyerekek a játékos feladatok megoldása közben a tudatos képességfejlesztést észre sem veszik, hiszen a különböző típusú rejtvényfejtés, a kísérletezés, barkácsolás, érdekes szövegek feldolgozása, és a helyes feladatmegoldásokért kapható matricák/pontok gyűjtése számukra izgalmas kaland.

Ökoprogramunkkal igyekszünk jó mintát szolgáltatni a fenntartható életmóddal kapcsolatban, ezért néhány éve a szülőkkel közösen dombágyást építettünk, hogy diákjaink megtanulhassák a vegyszermentes- fenntartható kertészkedés alapjait.

Bízom benne, hogy a bókays diákok közül soknak nem tűnik találós kérdésnek, ha megkérdezem tőlük: mi az a klímatányér, vagy az, hogy hány kilométert eszik hetente?

2013 szeptemberétől az új Köznevelési Törvény lehetővé tette az általános iskolákban a természettudományi gyakorlatok bevezetését, amely a tevékenységen alapuló ismeretszerzést, a közvetlen környezetben megfigyelhető jelenségek, folyamatok kísérletek, modellezések alapján történő megismerését, a természettudományi, matematikai és műszaki kompetenciák, valamint a problémamegoldó logikai gondolkodás fejlesztését, a későbbi természettudományos tantárgyak (fizika, biológia, kémia, földrajz) megalapozását segíti elő. A tantárgy bevezetésekor a Mozaik Kiadó azt ígérte, hogy folyamatosan biztosítják a fejlesztés alatt álló tananyagot. Sajnos két hónap után a kiadónál bekövetkező változások miatt ez meghiúsult, így a Helyi tanterv alapján a tananyagot a 4 évfolyamra én dolgoztam ki.

Jelenleg öt természettudományi gyakorlatos csoportunk van a felső tagozaton, amelyek közül négy csoportban tanítok, így folyamatos visszajelzést kapok a kidolgozott feladatokról. A gyerekek nagyon szívesen kísérleteznek, végeznek megfigyeléseket. A saját tapasztaláson alapuló ismeretszerzés, a csoportban végzett munka nagyban hozzájárul a problémamegoldó gondolkodás és az együttműködő készség fejlődéséhez. A folyamatos jegyzőkönyvek, dokumentációk készítése rendszerességre szoktat, valamint a feladatok elvégzése során nagyban fejlődik a gyerekek eszközhasználata, sokoldalú információgyűjtése.

 A természettudományi gyakorlatokról bővebb információ a www.okosuli.hu honlapon található.

Az iskolai munkám egyik fontos része a pályázatok írása, mivel a Bókay Árpád Országos Biológiaverseny, a természettudományi tagozatos és ökoprogramok egy része is csak így tud megvalósulni.  A pályázatok segítségével valósulhatott meg a természettudományi tagozatosok szakmai táborozása, autóbuszos kirándulása, az iskolai Miértek és hogyanok tanösvény udvari interaktív ismertető játékai, a dombágyás, valamint sok taneszköz beszerzése.

Az iskolában minden évben megszervezem a „Legyél Te a Bókay természettudósa!” versenyt, amelyről és az egyéb versenyszereplésekről, témanapokról a www.okosuli.hu honlapon bővebb információk olvashatók.

A Reál-munkaközösség, amelynek vezetője vagyok, igen eredményesen dolgozik iskolánkban. Ezt bizonyítják a versenyeredmények, a sikeres középiskolai felvételik, a nyertes pályázatok.