Jelenlegi hely

Igazgatói köszöntő 2007-ből

"Az embernek hinnie kell, hogy valamihez tehetsége van, és azt a valamit el kell érnie, kerüljön bármibe..." Marie Curie gondolata sarkallhat bennünket jó eredmények elérésére.

Kedves Látogató!

2007.09.02.

Köszöntöm a honlap látogatóit. Örömmel veszem bejelentkezését a régi és az új érdeklődőnek.

Már öt éve annak, hogy megvalósult egy vágyunk: elkészült az iskola honlapja. Bizony komoly dolog volt ez, akkor még kevés általános iskola büszkélkedhetett ilyen korszerű bemutatkozó lehetőséggel. Azóta folyamatos fejlesztés alatt állnak az oldalak, mindig frissítünk, archiválunk.

Ezért szeretném kiegészíteni a legelső beköszöntőmet. Iskolánknak nemcsak múltja van, hanem jövője is. A múltjára, az eddig elért eredményekre büszkék lehetünk, a jövőre pedig már ma gondolunk. Az elmúlt évben komoly figyelmet fordítottunk a tervező munkára, meghatároztuk hosszabb és középtávú fejlesztési elképzeléseinket, megfogalmaztuk céljainkat. A hazai pedagógiai témájú mérések szerint iskolánk tanulói megállják helyüket. Legfontosabb oktatási feladatunk továbbra is az alapkészségek megszilárdítása. A jövő felnőtt nemzedékének versenyképes tudás mellett rugalmas alkalmazkodásra, az ismeretek bővítésének és új ismeretek elsajátításának lehetőségeire kell felkészülni. A legfontosabb az alapkészségek terén az olvasás használhatóságának biztosítása, ezen alapulva az írás, a számolás, a tanulás képessége, s az idegen nyelvek és az informatika, mint korszerű alapkészség. Emellett pedig, általánosan képző iskolaként a szakrendszerű oktatásban a különböző tudományok alapjaival is megismertetjük tanulóinkat. Hangsúlyozottan figyelmet fordítunk az alapvető emberi-erkölcsi értékekre való nevelésre.

A becsület, a barátság, a család szeretet és megbecsülése, a hazaszeretet, mások értékeinek tisztleletben tartása, a konfliktusok elfogadható módon való kezelése, egészségünk és környezetünk tudatos megvédése és még sok fontos nevelési cél megvalósítását tűztük ki célul. Nyugodt légkörben, az emberi méltósághoz és közösségünkhöz méltó szellemben kívánjuk a mindennapokat eltölteni. 

Kedves Diákok!

Nektek is fel kell készülni további fejlődésetekre, tudásotok gyarapítására. Szüleitek, tanáraitok s végső soron az egész ország azt várja, hogy teljesítményeitek képességeitekhez, életkorotokhoz képest az elvárható maximális legyen. A ti fáradozásaitok mellett a pedagógusok és szülők sok-sok munkája remélhetőleg meghozza majd a gyümölcsét. Bizonyára sokan olvasták a helyi sajtóban, hogy a tantestület támogatását követően az önkormányzat képviselőtestülete elfogadta pályázatomat, és újabb ötéves időszakra kinevezett a Bókay élére. Ezzel elfogadtam, hogy megkezdem ötödik ötéves megbízásomat. Vállalom, hogy a lehetőségeket figyelembe véve fejlesztem az iskolát, tartalmi munkában pedig eredmények elérése törekszem.

Ebben a munkában feltétlenül számítok a kollégákra, szülőkre és a diákságra is. Vigyázzunk értékeinkre! Tekintsük értéknek mind a pályázatokból vagy saját erőből megvásárolt korszerű tanítási eszközöket, mind a tolerancián alapuló emberi kapcsolatokat, melyek segítenek a problémahelyzetek megoldásában. Bíztatok minden iskola-felhasználót, mert összefogásból, közös akarattal még többet is tehetünk, mint amennyit eddig elértünk. Egy idézetet szeretnék ajánlani mindenki figyelmébe.  

"Az embernek hinnie kell, hogy valamihez tehetsége van, és azt a valamit el kell érnie, kerüljön bármibe..." Marie Curie gondolata sarkallhat bennünket jó eredmények elérésére.

Babák Sándorné 
igazgató