Jelenlegi hely

Igazgatói köszöntő 2012

Kedves Érdeklődő!

A Bókay Árpád Általános Iskolában az alapítás óta eltelt 110 év alatt sokféle pedagógiai irányzat és sokféle irányítás valósult már meg. Így nagyon sok neve volt már intézményünknek, és sokféle funkcióban működött. Eredetileg elemi iskolának épült, de volt benne iparostanonc képzés, alkalmi kápolna, kereskedelmi iskola, gimnázium, jelenleg általános iskola. 

A Bókay Árpád nevet 1996 óta viseljük, ezzel is megköszönve, hogy az iskola építéséhez a községnek ajándékozta a telket. 

Névadónk orvos-balneológusként dolgozott, emlékére rendezzük meg – immár 15. alkalommal – a Bókay Árpád Országos Biológiaversenyt. 

Névadónk előtt tisztelgünk már második éve a „Bókay emléktúra a borvizek vidékén” c. Határtalanul! Pályázat keretében szervezett erdélyi túrával, amelyen az aktuális 7. osztályosokkal járjuk be a Bókay által leírt borvíz lelőhelyeket és Erdély Székelyföld nevezetességeit. 

Iskolánk pedagógusai a Nemzeti alaptanterv és a jogi szabályzatok alapján elkészített pedagógiai program szerint végzik munkájukat. 

Sajátos arculatunk kialakítására a természetismereti tantárgyak emelt szintű és az idegen nyelv kiemelt oktatása ad lehetőséget. A mindennapos testedzésre a Bókay-kert az uszoda az iskola műfüves sportpályája biztosít elegendő teret. A művészeti nevelés részeként a Tébláb Művészeti Iskola tanárai néptáncórákat tartanak. 

A délutáni sportkörök, szakkörök sokasága biztosítja, hogy minden gyermek megtalálja érdeklődésének, tehetségének kibontakoztatására a legmegfelelőbb módot, lehetőséget. 

A kiváló pedagógiai munka, az iskola szellemisége adja azokat a megkülönböztető jegyeket, amelyek alapján az itt tanuló gyermekek „bókaysokká” válnak. 

"Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország." 

/Kodály Zoltán/

Ez a mottó vezérel bennünket, ezért az iskolai élet középpontjában a gyermek áll. A minőségi pedagógiai munka a pozitívumokra támaszkodva feltárja a tanulók rejtett értékeit. Az értékekből kiindulva keressük meg a gyermekek fejleszthetőségének útját, akik így sikerélményekkel élik meg a tanulás lépcsőfokait. 

Egyetlen pedagógia tevékenység sem kerülheti meg a világnézet kérdését. Azt a pluralista felfogást követjük, amely tiszteletben tartja a tapasztalattól függetlenített hitet, és a csak az emberben, az emberi értékekben való meggyőződést is.

Tanított tantárgyaink, azok tartalma, az alkalmazott oktatási stratégiák, módszerek, eljárások és eszközök a hagyományos értékrend megtartása mellett, korunk kihívásainak való megfelelés szándékát tükrözik. 

A szándékhoz nélkülözhetetlen a pedagógusok és szülők együttes közös akarata, a fenntartó anyagi támogatása. 

A közös munkához kívánok sok sikert, kitartást és örömöt!

2012.11.08.
Vörösné Éles Csilla
igazgató