Jelenlegi hely

Testnevelés felmentés engedélyezés menete

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-a értelmében

”Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti 2 óra

            b, iskolai sportkörben való sportolással

            c, versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélyek és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”

A c, pont esetében a szülő – kizárólag az aláhúzott feltételek megléte mellett – írásban kérheti a két testnevelés órán való részvétel alóli felmentést.

Azt, hogy a tanuló mely testnevelés órákon nem köteles aktívan részt venni, az iskola határozza meg!

A felmentés engedélyezésének menete:

  1. A szülő az osztályfőnököktől átvett formanyomtatványon írásbeli kérelmet nyújt be az iskola igazgatójához, mely kérelemhez csatolja:
    a, a versenyszerű rendszeres sporttevékenységet igazoló egyesületi tagságról szóló igazolást, vagy
    b, az amatőr sportolói szerződés alapján a sportszervezet által kiállított igazolást és a tanévre érvényes versenyengedély hitelesített másolatát.
  2. A kérelem benyújtását követően az érintett testnevelő tanár szakmai javaslata alapján a felmentést az iskola igazgatója engedélyezheti.
  3. A felmentés az engedély aláírását követő hét első testnevelés órájától kezdődően a rendszeres sporttevékenység fennállásáig, de legfeljebb egy tanévre szólóan érvényes.