Jelenlegi hely

Az iskola-egészségügyi ellátásról

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

az iskola-egészségügyi ellátásról

3. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatok

1. Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével.

2. A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként (kivéve a színlátás vizsgálata):

A) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése,

b) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,

c) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata a 6. évfolyamban,

d) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre,

e) vérnyomásmérés,

f) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól.

3. A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése.

4. Elsősegélynyújtás.

5. Az orvosi vizsgálatok előkészítése.

6. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.

7. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.

8. Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban:

a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás),

b) családtervezés, fogamzásgátlás,

c) szülői szerep, csecsemőgondozás,

d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,

e) szenvedélybetegségek megelőzése.

9. Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel.

10. Kapcsolattartás a szülőkkel.

11. Pályaválasztás segítése.

12. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, Egészségügyi Könyv, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.).

 

Az oktatási intézményt ellátó védőnő kapcsolatot tart:

 • a gyermek szüleivel, törvényes képviselőjével, gondviselőjével, gyámjával
 • a gyermek területi védőnőjével
 • háziorvosával, házi gyermekorvosával
 • az oktatási-nevelési intézményt ellátó orvossal, pszichológussal, fejlesztő pedagógusokkal
 • szükség szerint a gyermek szakorvosaival
 • pedagógusokkal, intézményvezetéssel
 • gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel, mediátorokkal
 • pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel
 • a gyermek egészségügyi és szociális szükségleteiből adódó egyéb szakemberekkel
 • az ÁNTSZ vezető védőnővel
 • az ÁNTSZ közegészségügyi felügyelővel, egészségőrrel, élelmezés felügyelővel
 • szakmai szervezetekkel
 • civil és karitatív szervezetekkel
 • gyermek és ifjúsági szervezetekkel